20 maart 2023

“Be part of the solution, not part of the pollution!

Op 18 maart was het de landelijke opschoondag.

Dit is een landelijk initiatief van NederlandSchoon.nl om bewustwording te creeren voor zwerfafval. Vandaag zijn er verschillende landelijke en lokale initiatieven om zwerfafval op te ruimen, doe jij mee?

Bij NederlandSchoon.nl staan ze, net als GBN Groep, voor het hergebruik van grondstoffen en het op de juiste manier omgaan met afval.

Verbinden, inspireren en actie ondernemen. Zo zet je samen verandering in gang.

Stoffen of materialen die zijn afgedankt en alleen nog geschikt zijn om te worden weggegooid’, ‘Materialen met negatieve waarde’, ‘Niet bruikbare grondstoffen’…. Een aantal voorbeelden waarmee doorgaans het woord ‘Afval’ wordt geassocieerd. Een negatieve lading aan een woord wat zo’n grote positieve bijdrage heeft in de ontwikkeling van een circulaire economie

Materiaal stromen één voor één circulair maken, dat is onze missie. Door dit te verwezenlijken wordt zogenaamd afval omgezet tot een hoogwaardig circulaire grondstof en krijgt het een tweede leven in nieuwe producten of andere toepassingen.

In een lineaire economie werd beton, spoorballast, grond, bouwstoffen en kunstgras afgevoerd als afval. Bij GBN Groep hebben wij van deze materiaalstromen de keten gesloten. Stuk voor stuk worden ze op hun eigen manier weer ingezet in de keten en dringen we het gebruik van primaire grondstoffen terug. Hierdoor putten we de aarde niet uit met winnen van primaire grondstoffen en kunnen we Earth Overshoot Day van de kalender verbannen.

Bij GBN Groep associëren wij het woord afval dus met ‘‘Stoffen of materialen die aan het einde van hun levensduur zijn en nog geschikt zijn om te worden hergebruikt’, ‘Materialen met een positieve waarde’ en ‘Bruikbare grondstoffen voor nieuwe circulaire toepassingen’.

Iedereen maakt impact op de wereld.  Het is aan jou de keuze hoe groot deze impact is. Gooi je je snoeppapiertje in de prullenbak of in de put? Koop je hoogwaardig circulair zand voor je project of ga je voor primair zand wat gewonnen is uit de aarde en niet meer vervangen kan worden?

De keuze en de kracht om impact te maken ligt bij jou!