Samenwerking van verschillende GBN locaties! Inspelen op de behoefte van het project

05 februari 2021

Baggeren in Breda

In de Bredaase wijk Haagse Beemden worden bijna alle watergangen gebaggerd. Door het teveel aan slib van de bodem te verwijderen worden problemen met de water aan- en afvoer voorkomen en verbetert de waterkwaliteit voor flora en fauna.

In totaal komt er ruim 32.000 m3 bagger vrij. GBN ontvangt als één van de erkende verwerkers een grote hoeveelheid op onze locaties Hofweg Rotterdam, Dassenplas en Grondbank Budel.

Door de inzet van verschillende locaties in de omgeving kan er snel geschakeld worden. Er wordt ingespeeld op de behoefte van het project om de voortgang van de afvoer van bagger flexibel te laten verlopen en te garanderen.