30 november 2023

Afstemming en samenwerking cruciaal voor duurzame spoorsector!

In alle vroegte kwamen op 1 november de bestuurders van BAM Infra NederlandVolkerRailSWIETELSKY RAIL BENELUX B.V.Dura VermeerVan Gelder Groep BVDe Wilde SpoorwegbouwStrukton Rail en ProRail bij elkaar. In de ontbijtsessie stonden we stil bij urgentie en handelingsperspectief op duurzaamheid in de spoorsector.

De ontbijtsessie was een vervolg op de eerste sessie van 6 juli, waarin wij ons allen gecommitteerd hebben aan vier afspraken:

1. Wij als bestuurders zijn aanspreekpunt als duurzame maatregelen binnen een project niet van de grond komen
2. Wij maken capaciteit vrij voor de uitvoering van de roadmaps Spoor, Kunstwerken en Weg-, dijk-, spoormaterieel
3. Wij gaan actiever sturen op duurzaamheid binnen onze eigen organisatie en we gaan onze medewerkers hiervoor belonen
4. Wij komen driemaal per jaar bij elkaar om duurzaamheid het onderwerp weer verder te brengen

De branche zit redelijk op één lijn op het vlak van de ‘why’ en de ‘what’. De grote uitdaging zit in ‘hoe’ we onze duurzaamheidsdoelstellingen gaan realiseren. De komende tijd buigen wij ons over het uitvoeren van een duurzaam samenwerkingsproject, met een focus op ‘zero emissie’. Dit doen we in het ketenoverleg Duurzaam Spoor, dat een initiatief is van Katja Nelissen (ProRail), Martijn in ’t Veld (GBN Groep) en Bente Kamp (GBN Groep).

In de volgende urgentiesessie (begin 2024) met de bestuurders van spooraannemers en ProRail brengen we het samenwerkingsproject weer een slag verder. Zo verslaan we gezamenlijk de ‘draak’ van een lineaire economie.

Wij kijken uit naar het vervolg!