14 maart 2022

16 maart: Bijeenkomst circulaire bouweconomie Utrecht

Op woensdag 16 maart organiseert GBN Advies een bijeenkomst voor de Gemeente Utrecht met als thema “Van losse circulaire praktijkervaringen naar een georganiseerd gebruik van circulaire grondstoffen – en materialen.”

GBN Advies begeleidt en organiseert namens de gemeente deze bijeenkomst. Daarmee dragen we bij aan het hergebruik van grondstoffen en materialen in de regio en geven daarmee, met onze kennis en inzet, een impuls aan de circulaire bouweconomie.

In deze bijeenkomst werken we met alle aanwezigen aan het groeimodel: ‘Circulaire Grondstoffen Corridor’. Het groeimodel richt zich op de samenwerking van alle partijen uit de keten om zo de vraag en het aanbod van her te gebruiken grondstoffen en materialen samen te brengen: we richten ons op vijf onderwerpen die de corridor invullen. De Gemeente wil weten of bij aanwezige partijen voldoende draagvlak is om op basis van deze methodiek een onderlinge samenwerking aan te gaan.

Bij de bijeenkomst zijn partijen uit de gehele keten aanwezig: slopers, aannemers, ontwikkelaars, architecten, ketenregisseurs, bouwhubs, onderzoeksinstituten, overheden en brancheorganisaties. Het doel is om gezamenlijk te bepalen in welke mate de verschillende onderwerpen van het groeimodel momenteel al zijn vertegenwoordigd of georganiseerd binnen de stad en regio. Op basis daarvan gaan wij met elkaar de volgende stappen zetten gericht op meer hergebruik van grondstoffen en materialen.

De Gemeente is dit initiatief gestart uit de realisatie dat de transitie naar een circulaire bouweconomie een ontwikkeling is die de gehele keten, met alle ketenpartners, gezamenlijk moet maken. Daarin heeft de Gemeente een rol en belang, zoals ook alle ketenpartners die hebben.