Het waterschap Noorderzijlvest versterkt de regionale keringen rond het Lauwersmeer.

Doel is de keringen rond het Lauwersmeer voor de komende 50 jaar (tot 2070) weer te laten voldoen aan de door de provincie vastgestelde normen voor waterveiligheid.

Bij het verhogen van de keringen is ca. 150.000 – 200.000 m3 ophoogmateriaal benodigd.

Voor de uitvoering van dit project hebben Strukton Civiel Noord & Oost en GBN de handen ineengeslagen

GBN draagt binnen deze samenwerking zorg voor de leveranties en de kwaliteit van het zand, dijkenklei en teelaarde.

Bekijk hier de voortgang van het project.