Dit jaar zal GBN Ballast Recycling in opdracht van VolkerRail, voor het project ‘BBV Havenspoorlijn 2019’, de af- en aanvoer van grond- en afvalstoffen organiseren. Ook ondersteunt GBN het projectteam met het opzetten van de ballastonderzoeken conform de richtlijnen van ProRail. Gezien de staat van een aantal sporen op de Waalhaven is door ProRail besloten dat deze sporen eerder dan gepland vernieuwd dienen te worden. GBN heeft hierbij kunnen helpen door met spoed de ballastmonsters te nemen en deze te analyseren. De kwaliteit van de vrijkomende ballast was daarmee op tijd bekend zodat de oude ballast kon worden afgevoerd naar de ballastopwerkingsinstallatie van GBN in Roosendaal. Daarnaast is samen met het uitvoeringsteam van VolkerRail een logistieke werkwijze ontworpen waarmee de nieuwe ballast op retour aangeleverd wordt tijdens de afvoer van de oude ballast. Dit verminderd het aantal vrachtbewegingen wat leidt tot duurzamere inzetbaarheid van vrachtwagens en een verkleining van omgevingsimpact doordat er minder transportbewegingen benodigd zijn.

Op naar de volgende evenementen van dit mooie project!