Begin Oktober 2018 hebben de TU Delft en GBN een bezoek gehad van wetenschappers uit Mongolië. In Mongolië staat het circulair inzetten van bouwmaterialen nog in de kinderschoenen. Het meeste materiaal wordt ongesorteerd gestort.

Mongolië wil in een aantal jaren een inhaalslag plegen en zijn op zoek naar diverse circulaire innovatie’s voor minerale en bouwmaterialen. Vanuit de TU Delft zijn de wetenschappers geïnformeerd over de nieuwste inzichten van recycling en circulaire technieken van onder meer beton. Bij GBN hebben we ze laten zien hoe in de praktijk aan circulariteit wordt vormgegeven. Ze hebben diverse projecten bezocht, zoals een sloop van een school, de mobiele fabriek voor circulaire beton en de grind-en ballastrecycling.

Wij hopen hiermee ook wat verder weg een bijdrage te leveren aan een meer circulaire wereld.