GBN heeft met de Gemeente Oosterhout een raamovereenkomst voor de duur van 2 jaar afgesloten voor de acceptatie en verwerking van grondstromen welke vrijkomen binnen de gemeente Oosterhout.

Deze grondstromen worden ingenomen conform de BRL9335.

De BRL 9335 is een richtlijn die betrekking heeft op het samenvoegen van partijen grond, beheren van partijen grond en grond uit projecten, het kwalificeren van de grond en het afzetten van partijen grond en grond uit projecten conform het Besluit bodemkwaliteit.

GBN heeft haar TOP aan de Statendamweg te Oosterhout.

Door de regionale insteek zorgt GBN voor besparing in CO2-uitstoot en transportkilometers en kosten.

GBN draagt met zijn circulaire werkwijze bij aan de duurzaamheidsambitie.

Mocht u interesse hebben in de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met Michael Marijnissen op telefoonnummer 06 51 59 58 19