GBN heeft zand beschikbaar uit België, dit is zand wat vrijkomt bij projecten en geschikt is voor een tweede toepassing zoals in een weg of ophoging. GBN levert dit zand met een milieuhygiënische verklaring en verzorgt de benodigde vergunning voor export. Als secundair zand niet voldoet of beschikbaar is levert GBN samen met Hens gecertificeerd zand conform de BRL 9321 uit een zandwinning in Brasschaat (België), net over de Nederlandse grens. Dit zand voldoet aan zand in zandbed RAW 22.06.03 en voldoet aan de achtergrondwaarde. Gecombineerd met dit zand heeft GBN altijd gecertificeerd materiaal beschikbaar voor projecten in Nederland.

Om de aan- en afvoer tussen Nederland en België te kunnen realiseren, heeft GBN zich gespecialiseerd in de import en export van grond en bouwstoffen. GBN verzorgt het hele traject van administratieve handeling van de EVOA tot aan het scheeptransport voor de wal. Met het grensoverschrijdend transporteren van grondstromen tussen België en Nederland heeft GBN zich in korte tijd geprofileerd als pionier in het uitwisselen van grond en bouwstoffen tussen (fluctuerend) vraag en aanbod in Nederland en Vlaanderen.

Wilt u meer informatie over de leveringsvoorwaarden van zand uit België? Neem dan contact op met Menco Wierda op telefoonnummer 06 22 48 98 68.