Op 30 mei jl. werd er in Antwerpen een stadsdebat georganiseerd vanuit een groot onderzoek naar het Metabolisme  van de stad Antwerpen. Deze middag werd georganiseerd door Port of Antwerpen, OVAM, Team Vlaams Bouwmeester, Vlaanderen is Ruimte en BAM NV.

Eric van Roekel (directeur GBN) heeft, als expert op het gebied van afval, circulair slopen en betonrecycling, deelgenomen aan het debat over bouwmaterialen, hierin werd gebrainstormd over de manier waarop er omgegaan wordt met  afval- of materiaalstromen en hoe deze stromen zich bewegen van, naar en in de stad Antwerpen.

Het voorbeeld van circulair slopen van GBN bij de gemeente Almere is hier als voorbeeld ingebracht. Binnen dit project, welke onderdeel uitmaakte van een groot Europees onderzoeksproject HISER heeft GBN aangetoond dat circulair slopen niet alleen duurzaam is maar ook economisch aantrekkelijke dan traditioneel. Ook de betonrecyclingstechnieken die we ontwikkeld hebben binnen c2ca technologie zijn hier getoond.

GBN heeft zich in een consortium geselecteerd bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) voor het aanbieden van mogelijke afzetlocaties voor het wegzetten van grondoverschot afkomstig van de Oosterweelverbinding. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond Antwerpen (R1) volledig rond en verzorgt zo een vlotter en veiliger verkeer op de Antwerpse Ring.

GBN heeft zich in korte tijd geprofileerd als pionier in het uitwisselen van grond en bouwstoffen tussen (fluctuerende) vraag een aanbod in Nederland en Vlaanderen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Deurgangsdoksluis/ Medrepair in de haven van Antwerpen.  Voor de realisatie van dit project was er een vraag naar asfaltgranulaat. In Nederland was asfaltgranulaat tijdelijk overtollig en heeft GBN deze grondstof aan het project in Antwerpen geleverd vanuit Rotterdam .

Om de aan- en afvoer tussen Nederland en Vlaanderen te kunnen realiseren heeft GBN zich gespecialiseerd in de import en export van grond en bouwstoffen.  Voor elk project verzorgt GBN onder andere de benodigde kwaliteitsverklaringen, transport en de import en exportvergunningen