Het Strukton project ‘Spoorverbreding Rijswijk – Delft draait op volle toeren. De spoorbrug over de Kerstanjewetering, op de grens van Rijswijk en Delft, wordt vervangen door een spoorbrug die geschikt is voor vier sporen. De spoorverbreding maakt onderdeel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Rijswijk – Rotterdam.

GBN is partner in het werk en zorgt voor de coördinatie van aan- en afvoer van zand en grondstromen. Ook adviseren wij over de omgang met de huidige problematiek rond PFAS en exoten, zoals onder andere japanse duizendknoop, en wordt er samen naar een passende oplossing gezocht waardoor de uitvoering van het werk geen stagnatie oplevert.

Het project is een mooi voorbeeld van de SamenSterk binnen Strukton. Op dit project werken diverse deelbedrijven van Strukton nauw samen om samen tot een optimaal resultaat te komen.

Op het Strukton project ‘Botlekbrug’ te Rotterdam zijn een aantal bouwwegen ontmanteld, het vrijgekomen hoeveelheid menggranulaat is vervolgens weer toegepast bij het project Rijswijk- Delft ten behoeve van de aanleg van het ketenpark. GBN heeft de vraag en aanbod aan elkaar geknoopt, de BBK melding, digitale registratie m.b.v. LZ en begeleiding en afstemming met beide projectlocaties verzorgd.

Binnen het project is er nog vraag naar zand voor diverse civieltechnische werkzaamheden zoals het ophogen van de baan voor de spoorverdubbeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Rens op telefoonnummer 06 52 34 18 42.