Het voorstel ontwikkelt voor de verdere ontwikkeling van de Circuton is door RWS gehonoreerd. Samen met onze ketenpartners werkt GBN in dit project aan een innovatieve technologie voor het sluiten de betonketen. We maken van EOL-beton, circument, circugrind en circuzand en zetten dit weer beton in.  De techniek wordt ontwikkeld in ons bedrijf C2CA Technology, samen met de TU Delft. We passen de materialen toe in projecten van de Mebin, ENCI, VolkerWessels, Levvelblocs, Strukton, ProRail en gemeente Rotterdam. De extra stimulans van RWS maakt het mogelijk om de innovatie te versnellen.