Het project ‘Spoorverbreding Rijswijk – Delft’ is nu ook voor Strukton en GBN officieel begonnen. Afgelopen week hebben de betrokken partijen symbolisch het fundament gelegd voor dit project.

GBN heeft de coördinatie verzorgd voor de leverantie van 100.000 m3 OVS zand, hiervan is circa 12.000 m3 zand in depot gereden in Rijswijk.  Dit materiaal is vervolgens tijdens een weekend buitendienststelling verwerkt in het spoor.

Doordat GBN de coördinatie van de aanvoer van het zand heeft verzorgd en door eigen locaties en depots snel kan schakelen zijn we in staat wijzigingen en uitdagingen snel het hoofd te bieden. Hierdoor spelen wij in op de behoefte van het project om de voortgang van de grondaanvoer gegarandeerd en flexibel te laten verlopen waardoor de planning van de buitendienststelling gewaarborgd is