Eind vorig jaar heeft GBN de gemeente Utrecht geadviseerd over de circulaire sloop en het ter plekke hergebruiken van materialen in de nieuwbouw in het beurskwartier. Bekeken is welke materialen nu aanwezig zijn en wat daar de circulaire kansen van zijn. Tevens is geadviseerd over mogelijke aanbestedingsprocedures. Op 1 juli 2019 heeft Harry Hofman van GBN in een lunchlezing over de resultaten van het onderzoek op het ministerie I & M verteld. Naast deze ervaringen ging het er over hoe we de resultaten in beleid zouden kunnen vertalen. Van belang is in ieder geval dat circulaire sloop met voldoende relevantie in de uitvraag wordt meegenomen, om te zorgen dat veel meer bedrijven zich gaan bewegen op dit gebeid en steeds meer structuren komen te staan voor materiaalhergebruik. Daarnaast kan de overheid een rol spelen door materialen uit circulaire sloop zelf toe te passen in de nieuwbouw. Dit kan alleen als bij het begin van het ontwerp van een gebouw inzichtelijk is welke materialen vrijkomen.