Net als u schrok GBN van het PFAS beleid dat door de minister per 8 juli vrijwel direct van kracht werd: het Tijdelijk handelingskader (THK) PFAS. Het beleid zette een streep door vrijwel alle hergebruiksmogelijkheden van grond en baggerspecie. Alleen voor grond en baggerspecie waarin helemaal geen PFAS (< 0,1 µg/kg) werd geanalyseerd bleef hergebruik ongewijzigd, maar deze grond en baggerspecie blijkt erg zeldzaam. De gevolgen waren zeer groot en onze markt en de landelijke media maakten het onze overheid duidelijk dat er snel iets moest veranderen. Uiteindelijk is er per 1 december een ‘Aangepast THK PFAS’ van kracht gegaan wat een aantal problemen oplost. De belangrijkste wijziging is dat er een ‘landelijke achtergrondwaarde’ is vastgesteld: PFAS < 0,8 µg/kg (en voor PFOA < 0,9 µg/kg), maar  helaas gelden er restricties voor deze zogenaamde ‘landelijke achtergrondwaarde’ en wij hebben als markt met name last van het volgende:

  • Oppervlaktewater: in oppervlaktewater mag geen PFAS houdende grond worden hergebruikt: de norm is ongewijzigd en is < 0,1 µg/kg. Voor baggerspecie geldt dit ook, met uitzondering van het toepassen van baggerspecie met PFAS < 0,8 µg/kg in bepaalde rivier-gebonden putten. Landelijk werd voor 8 juli 2019 veel grond en baggerspecie toegepast  in oppervlaktewater, maar ook met het aangepaste THK is dit vrijwel onmogelijk.
  • Lozen: GBN heeft net als vele andere bedrijven locaties in bedrijf waar grond en baggerspecie wordt opgeslagen. Deze locaties zijn meestal verhard met asfalt of bestrating en als het regent wordt het water opgevangen in het rioolstelsel en geloosd op oppervlaktewater. Voor het lozen van water gelden lozingsnormen maar voor PFAS zijn deze niet vastgesteld en het beleid hierop is onduidelijk. Hierdoor zijn veel bedrijven en ook GBN zeer terughoudend in het opslaan van PFAS houdende grond en baggerspecie om risico’s ten aanzien van het verplicht oprichten van ingewikkelde waterzuiveringsinstallaties te voorkomen. Het gevolg is dat er minder capaciteit is voor het opslaan van PFAS houdende grondstromen waardoor de transportafstanden voor het afzetten van deze overtollige grond en baggerspeciestromen toenemen en hiermee ook de bijkomende kosten toenemen.

Wat wil GBN:

  • een echte ‘achtergrondwaarde’ voor PFAS: dat betekent dat de norm (0,8 voor PFAS en 0,9 voor PFOS) een norm dient te zijn zonder restricties. Deze norm moet gelden voor hergebruik van alle bodem: zowel landbodem (grond) als waterbodem (baggerspecie) voor alle toepassingen: op land, in grondwater en in alle oppervlaktewater.
  • Een landelijk beleid voor lozen van water vanaf locaties waar grond wordt opgeslagen: een landelijke vrijstelling voor het toetsen van lozingswater voor locaties waar grond en baggerspecie wordt opgeslagen welke voldoen aan de hergebruiksnorm voor PFAS (de norm voor hergebruik voor  PFAS: PFAS < 3 µg/kg en PFOA < 7 µg/kg).

Wat doet GBN:

  • GBN lobbyt actief voor het aanpassen van de huidige norm als gesprekspartner kernteam PFAS ( bestaande uit I&W,VNG,UvW,IPO, RIVM en VNO/NCW) als vertegenwoordiger van de BOG;
  • GBN neemt actief deel bij regionale werkconferenties knelpunten in het huidige PFAS beleid in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland, mede als lid van de BOG.

Wat kan GBN voor u betekenen:

  • GBN heeft landelijk locaties waarin grond met PFAS welke voldoet aan de lokale normen kan worden hergebruikt. Ook uw grond kan in aanmerking komen voor hergebruik in deze locaties. Wij adviseren u vrijblijvend wat de mogelijkheden zijn.

Innovatie:

  • GBN heeft een beproefde techniek om grondstromen met een hoog gehalte PFAS te behandelen met een adsorbens waardoor de PFAS gebonden wordt aan de grond en de PFAS niet meer uitloogt. Hiermee wordt verspreiding van PFAS naar de bodem en het grondwater en oppervlaktewater voorkomen. GBN is met diverse partijen in overleg om de techniek op PFAS houdende grond toe te passen.