Vanaf heden zijn de openingstijden van TOP Oss als volgt :

  • Maandag         07:00 uur tot 16:00 uur
  • Woensdag       07:00 uur tot 16:00 uur
  • Vrijdag             07:00 uur tot 16:00 uur

Indien noodzakelijk bieden wij u de mogelijkheid om op aanvraag de poorten tussentijds te openen. Voor meer informatie hierover kan tijdens kantooruren contact opgenomen worden met Bas Verheul op telefoonnummer 06 21 11 78 04.

GBN Top Oss is gevestigd aan de Lekstraat 16 te Oss. Deze locatie heeft een opslagruimte van circa 10.000 m3 en is vergund voor tijdelijke opslag en grond en bouwstoffen.

Wat kunnen wij allemaal accepteren op TOP Oss ?

  • Grond klasse AW 2000 klasse wonen en industrie (geschikt voor GBT)
  • Puin
  • Snoeiafval
  • Veegzand

Onze locatie is bij uitstek geschikt indien het niet mogelijk is de partij te kwalificeren conform het Besluit Bodemkwaliteit op de locatie van herkomst.

Heeft u materiaal nodig? Ook hiervoor kunt u terecht bij TOP Oss.
Wij kunnen het volgende leveren:

  • Zand gecertifieerd conform de BRL 9335-1
  • Grond gecertificeerd conform de BRL 9335-1
  • Zwarte grond