TOPGrond is een onder de BRL 9335-4 samengestelde , gezeefde teelgrond/teelaarde. Het materiaal bestaat uit een ideale mix van minerale delen met organische bestanddelen. Door de wijze van samenstellen is onze TOPGrond vrij van bodemvreemde bestanddelen.

Onze TOPGrond voldoet aan de eisen voor schone grond (kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde) volgens het Besluit bodemkwaliteit en wordt geleverd onder NL-BSB productcertificaat.

Onze TOPGrond voldoet aan de eisen voor teelgrond zoals gesteld in de RAW 2015, hoofdstuk 51.06, met een gemiddeld organische stofgehalte tussen 5 en 7 %. Het product is hierdoor uitermate geschikt voor toepassingen in plantsoenen, gazons, speel- en ligweiden, grasvelden en bermen.

TOPGrond is per direct beschikbaar op onze locatie Top Duivendrecht en Top Nieuwe Hemweg.

Tips ten behoeve van de verwerking

TOPGrond dient in laagdiktes van maximaal 30 centimeter te worden verwerkt. De TOPGrond moet onder droge condities worden verwerkt en mag niet verdicht worden. Niet verwerken als het materiaal of de omliggende bodem bevroren is.