GBN regio West beschikt sinds kort in het Groene Hart, Woubrugge centraal gelegen nabij de A4 en N207 over een structurele verwerkings­mogelijkheid voor vrijkomende baggerspecie uit de regiogebied van ODMH en ODWH.

GBN neemt in opdracht van de landeigenaar alle activiteiten voor haar rekening voor ontvangst, verwerking en kwaliteitsborgen van de aangeboden grondstromen. Hier wordt de natte baggerspecie, en zeer natte grond uit bouwkuipen, ontwaterd met de bedoeling de gerijpte baggerspecie en grond nuttig toe te passen voor het verbeteren van de hoogteligging en de vruchtbaarheid.

Voor prijsstelling en acceptatievoorwaarden kunt u contact opnemen met onze projectleider Regio West, Berrie Klein 06-11116326 of via info@gbn.nl