GBN Immobilisatie heeft onlangs van SGS Intron Certificatie B.V. het procescertificaat ontvangen voor het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie conform versie 5 van de BRL SIKB 7500 protocol 7510. Het protocol betreft procesmatige ex situ reiniging/bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie.

Wanneer grondstromen of industriële reststoffen op zichzelf niet in aanmerking komen voor een hoogwaardig hergebruik, dan biedt GBN uitkomst door deze in specifieke samenstelling om te zetten tot een kwalitatief circulair vormgegeven bouwstof. De producten die voortkomen uit dit proces van immobilisatie zijn uitstekend geschikt als funderingsmateriaal voor de aanleg van wegen. Ook wordt het materiaal geproduceerd voor de aanleg van gewapende grondconstructies. Zo geeft GBN ook laagwaardige reststoffen een nieuw leven.