Op de locatie Hofweg Rotterdam verzorgt GBN de acceptatie van de voor het landherstel benodigde grond. Deze strategische projectlocatie in de regio van Rotterdam biedt hergebruiksmogelijkheden voor uw grond: klasse AW2000 en LMW (lokale maximale waarden op basis van Rotterdamse Bodemkwaliteitskaart)
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze projectleider Michael Marijnissen 06-51 59 58 19