Voor het project natuurontwikkeling in Domein Vrieselhof te Ranst nabij Antwerpen in België verzorgt GBN de afzet van de vrijkomende grond. De vrijkomende grond wordt nuttig toegepast in wegenbouwprojecten en woningbouwprojecten in Zuidwest Nederland.

Het project kende 6 maanden stagnatie door de invoering van het Tijdelijk HandelingsKader PFAS op 8 juli 2019. Door de wijziging van het Tijdelijk HandelingsKader PFAS kan de grond bestaande uit zand dat voldoet aan de norm Achtergrondwaarde, momenteel alsnog worden aangevoerd. Het project in Ranst ligt nabij een kade aan het Albert kanaal en de projecten in Nederland nabij groot vaarwater zodat het transport tussen België en Nederland op efficiënte wijze plaats vindt met schepen en transport met vrachtwagens wordt geminimaliseerd. Dit levert ook C02 en stikstofreductie op.