Het gebied Merwedekanaal zone in de gemeente Utrecht wordt herontwikkeld.

In dit gebied bouwen projectontwikkelaars en de gemeente Utrecht een energiezuinige, duurzame en groene stadswijk met ene hoge bebouwingsdichtheid. De gemeente Utrecht en de projectontwikkelaars hebben een circulaire ambitie voor dit gebied:

  • Inzet van circulaire materialen bij de nieuwbouw;
  • Ontwerp conform circulaire ontwerpprincipes;
  • Vrijkomende materialen bij de demontage / sloop van de huidige gebouwen, zo hoog mogelijk op de R-ladder circulair inzetten.

Om de circulaire mogelijkheden in kaart te brengen voert GBN een materiaalinventarisatie uit van de materialen die vrijkomen bij de demontage/sloop van de 25 gebouwen binnen het plangebied. Per gebouw kijken we aan de hand van bouwtekeningen, een bezoek en luchtfoto’s welke materialen in welke hoeveelheden vrijkomen. Voor de 10 meeste voorkomende materialen onderzoeken we welke circulaire kansen er liggen. Tevens onderzoeken we welke meerwaarde samenwerking tussen de diverse gebouweigenaren bij sloop en demontage opleveren. De materiaalinventarisatie wordt in september opgeleverd.