Ten behoeve van de aanleg van een ondergrondse metro-opstelplaats in Anderlecht (Brussel) wordt door onze Vlaamse partner Hens N.V. grond ontgraven. De vrijgekomen grond wordt per schip afgevoerd voor de realisatie van de leeflaag van de afdekking van de stortplaats Noord en Midden Zeeland te Vlissingen.

GBN verzorgde het gehele traject van administratieve handeling van de EVOA, certificering van de partij conform de 9335-2 tot en met aan het scheepstransport.

Heeft u interesse in het hergebruik van grond afkomstig uit België of wilt u meer informatie over grensoverschrijdend transporteren van grondstromen tussen België en Nederland? Neem dan contact op met Menco Wierda op telefoonnummer 06 22 48 98 68 of via m.wierda@gbn.nl