In het kader van de Klimaatnveloppe heeft GBN dit jaar een aantal Pilot Projecten gepland staan. Deze projecten worden samen met diverse partners uit de betonketen uitgevoerd. De cement- en beton industrieën zijn aangesloten evenals aannemers, opdrachtgevers en kennisinstellingen.

In het keteninitiatief worden diverse fracties (Circument, Circuzand en Circugrind) die we winnen uit EOL-beton (End Of Life beton) weer toegepast in nieuw cement en beton. Dit cement en beton wordt in een aantal projecten in diverse objecten met verschillende toepassingen verwerkt.

Het doel van het keteninitiatief is om alle fracties van EOL-beton weer toe te passen in nieuw beton, om daarmee bij te dragen aan de doelstelling van het Betonakkoord 2030: EOL-beton toepassen in nieuw beton. Daarvoor is het belangrijk om dit traject met de totale betonketen te bewandelen en het materiaal in verschillende objecten toe te passen en te toetsten. Op deze wijze krijgen we inzicht hoe opschaling op nationaal niveau het best gerealiseerd kan worden

Bij het initiatief zijn betrokken:

 • C2CA Technology
 • Enci – Heidelberg Cement
 • TU Delft
 • Mebin
 • The Green Village
 • Strukton Prefab Beton
 • Kroon & de Koning
 • BAM
 • Strukton Civiel
 • Rijkswaterstaat
 • VolkerWessels
 • Gemeente Rotterdam

In de Klimaatenveloppe van het ministerie van Economische Zaken zijn extra middelen beschikbaar gesteld om in 2019 CO2 te reduceren door het inzetten van circulaire innovaties in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

Afgelopen maand zijn samples geproduceerd om geschiktheidsproeven uit te voeren. Voor de productie van de samples is het fijne materiaal uit de ADR bewerkt met de HAS. Bij dit proces wordt dit fijne materiaal gescheiden in Circument en Circuzand. Na de zomer gaan we in productie om materialen te produceren voor het beton.