In  de week van de circulariteit heeft GBN op 14 maandag januari en 15 dinsdag januari haar bevindingen van het onderzoek naar de circulaire grondstoffencorridor Inova58 gepresenteerd. Rijkswaterstaat heeft hoge circulaire ambities voor de reconstructie van de A58 tussen Breda-Tilburg en Eindhoven. GBN heeft 3 verschillende scenario’s in kaart gebracht voor de realisatie van deze circulaire ambities: het business-as-usual scenario, de publieke ketenregisseur en de integrale ketenregisseur. Vervolgens zijn van deze scenario’s, de kansen en risico’s in kaart gebracht. Kern van de discussie is wie organiseert/organiseren in welke hoedanigheid en contractvorm de circulaire grondstoffen corridor het meest effectief en efficiënt, zodat dit het minste geld kost voor Nederland en de hoogste circulaire ambitie bewerkstelligt. Dat de business-as-usual variant dit niet oplevert, daar lijk het sterk op omdat het financiële business model voor elke partner afzonderlijk leidend is. Het gebied kan ook worden gezien als een regionale grondstoffenbank, waarbij de verschillende partners samenwerken aan een value case, die circulaire meerwaarde oplevert. In de discussie blijkt dat dit de moeilijkste stap is, omdat het een sociale innovatie betreft, technisch lukt het bleek uit de discussies.

Wilt u hier meer informatie over hebben? Dan kunt u contact opnemen met Harry Hofman op telefoonnummer 06 29 39 89 74