In opdracht van Stichting het Limburgs Landschap mag GBN, als onderdeel van de Combinatie Natuurontwikkeling Maasplassen, de natuurontwikkeling verzorgen van Het Smalbroek te Roermond.

Deze voormalige zand- en grindwin locatie in de Midden-Limburgse Maas heeft een zeer beperkte ecologische waarde door zijn diepte.

Het doel van het herinrichtingsproject is het faciliteren in de ontwikkeling van natuur in- en rond de plas Het Smalbroek.

Er wordt een verondieping tot circa 2,5 meter gerealiseerd zodat hoogwaardige flora en fauna de kans krijgt zich ter plaatse te ontwikkelen. Dit willen wij bewerkstelligen door het aanbrengen van circa 400.000 m3 grond en bagger t/m klasse B.

De locatie betreft een invaarbare plas van 15 hectare, die slechts via het water bereikbaar is. Leverantie dient derhalve per schip plaats te vinden. Eind Januari 2019 is de doorgang in de dam gemaakt waardoor de plas geopend is voor inname.

Mocht u interesse hebben om bagger en grond aan te leveren, of wenst u meer informatie over dit project, neem dan gerust contact op met Danielle Schols op telefoonnummer 06 51 09 33 73 of via d.schols@gbn.nl.