Grondstoffen Recycling Hoorn is de locatie van GBN waar we steenachtige afval- en reststoffen recyclen tot secundaire grond- en bouwstoffen voor de GWW- en betonsector.

Het terrein van Grondstoffen Recycling Hoorn is gelegen aan de Schelphoek 1 in Hoorn en beschikt over een unieke milieuvergunning, vloeistofdichte voorzieningen en ruim ingerichte op- en overslagfaciliteiten.

Het exploiteren van een grondbank is een kernactiviteit van GBN. Met behulp van de BRL 9335 zijn wij in staat om afzonderlijke partijen indicatieve grond te accepteren, te onderzoeken, samen te voegen, te bewerken en vervolgens her te gebruiken in diverse projecten.

Het op- en overslaan van individuele partijen grond behoort ook tot de mogelijkheden. Met name voor (lokale) overheden is dit een zeer geschikte oplossing om hergebruik van eigen grondstromen te bevorderen.

Grondstoffen Recycling Hoorn, uw integrale dienstverlener voor;

  • Opslag, acceptatie en be-/verwerking van (minerale) reststoffen
  • Levering en productie van hoogwaardige primaire en secundaire grond- en bouwstoffen
  • Op- en overslag van materialen

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Berrie Klein 06 11 11 63 26