Afgelopen maand zijn onze jaarlijkse audits weer uitgevoerd door onze keurende instantie en wederom met een goed resultaat!

Op het project Rijnlandroute heeft de tussentijdse BRL 9335-2 audit plaats gevonden. De keurende instantie heeft de locatie bezocht en is met een positief advies afgesloten. De Rijnlandroute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Renate Huismans op telefoonnummer 030 296 64 85.

Ook is de jaarlijkse audit voor onze ISO 9001 en VCA certificaten geweest. Deze audit hebben wij met succes doorlopen. De GBN processen voldoen aantoonbaar aan de internationale normen voor kwaliteitsmanagement systemen.