GBN Groep heeft op dit moment GBNMix 0/4 beschikbaar.

GBNMix 0/4 is een circulair granulair product dat ontstaat bij het bewerken van steenachtige afvalstoffen en/of bijproducten. GBN Groep maakt hier met haar circulaire doelstellingen een nieuwe grondstof van met diverse toepassingsmogelijkheden. De GBNMix 04/ draagt hierdoor bij aan het sluiten van de traditionele productieketen van beton en de reductie van het gebruik van primaire grondstoffen.

GBNMix 0/4 is zeer geschikt is als (half)verharding of als fundering in diverse toepassingen. Denk hierbij aan onder andere  een fundatie laag onder straatwerk, (half)verharding in wandel-en fietspaden of als bermverharding. Door de specifieke samenstelling van het materiaal is het makkelijk verwerkbaar en goed te verdichten. Nadat het verwerkt is vormt GBNMix 0/4 een solide verhardingslaag.

Het is ook geschikt om toe te passen als zandvervanger in ophogingen of aanvullingen, GBNMix 0/4 kan primair zand vervangen. Het cement dat in de recycling betongranulaat nog aanwezig is zorgt voor een hydraulische en bindende werking, hierdoor heeft het een hogere constructieve waarde dan zand in zandbed.

GBNMix 0/4 wordt geleverd onder KOMO-productcertificaat op basis van de BRL 2506. Het materiaal kan vrij worden toegepast als NV-bouwstof conform het Besluit Bodemkwaliteit.

Interesse ? GBNMix 0/4 is uit voorraad leverbaar vanaf de locatie Schelphoek te Hoorn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berrie Klein op telefoonnummer 06 11 11 63 26 of via b.klein@gbn.nl