GBN verzorgt met het afvalmanagement op het project SPARK voor het behalen van de BREEAM certificering op dit onderdeel.

Hogeschool Utrecht heeft het consortium SPARK, een combinatie van BESIX en Strukton Worksphere, opdracht verleend voor nieuwbouw en aansluitend 15 jaar onderhoud als sluitstuk van een jarenlang huisvestingsprogramma van de Hogeschool Utrecht. Zomer 2016 start de realisatie van deze nieuwbouw op de locatie van de huidige parkeerplaatsDit efficiënte, flexibele en duurzame gebouw van ca. 22.000 m2 is ontworpen door het gerenommeerde Deense architectenbureau Schmidt Hammer Lassen.

Duurzame toekomst

Duurzaamheid heeft vanaf het begin van het ontwerpproces centraal gestaan. Dit heeft zich onder andere vertaald in de toepassing van ledverlichting, warmte-koudeopslag en PV-cellen, waardoor het gebouw de basis legt voor energieneutraliteit. Het gekozen installatieconcept draagt niet alleen bij aan duurzaamheidsdoelstellingen; het borgt bovenal een prettig en comfortabel binnenklimaat voor de gebruikers. BREEAM-excellent is hierbij het uitgangspunt.

Afvalmanagement

Een van de onderdelen waar invulling aan moet worden gegeven voor de BREEAM certificering is Afvalmanagement op de bouwplaats. GBN Afvalmanagement verzorgt dit complete onderdeel voor de bouwcombinatie. Voorafgaande aan de start van de bouw zijn gezamenlijk de doelstellingen bepaald op het gebied van afvalmanagement. Zo wordt er gescheiden in minimaal 6 monostromen welke direct kunnen worden gerecycled. Ook is het doel om 10% minder afval te creëren dan het landelijke gemiddelde  van een bouwproject van deze omvang. De doelstellingen en de maatregelen zijn door GBN beschreven in een plan vrijkomende materialen, dit plan is het handvat voor de uitvoering om de doelstellingen te behalen. Iedere 2 weken verstrekt GBN een afvalrapportage waarin wordt gemonitord hoeveel afval er totaal is afgevoerd, wat de scheidingspercentages zijn en welke stromen er  gerycled zijn. Ook worden de transport kilometers bijgehouden. Aan de hand van de rapportage geeft GBN advies aan de bouwcombinatie hoe het afval zo optimaal mogelijk gescheiden kan worden en of er mogelijkheden zijn om de hoeveelheid afval en transportkilometer te verkleinen.