Op dinsdag 7 mei 2019 organiseert de Economic Board Utrecht de bijeenkomst ‘Get Connected materiaal gedreven opdrachtgeverschap’. Deze bijeenkomst is een vervolg op de werksessie ‘Hergebruik van componenten’.

Tijdens de bijeenkomst van 7 mei 2019 gaan 3 concrete casussen een stap verder gebracht worden door de iniatiefnemers te bevragen vanuit de gedachtegoed van aannemer of opdrachtgever. GBN zal samen met Lek Sloopwerken hieraan meewerken met het project RotoSmeets Drukkerij te Utrecht. Dit gebouw wordt hoogwaardig circulair gesloopt en tijdens de bijeenkomst zullen wij vertellen welke materiaalstromen er wanneer vrij komen.

Wij verheugen ons op een interactieve sessie waarbij geleerde lessen gedeeld worden, concrete projecten verder geholpen en adviezen worden geven voor versnelling. GBN is trots dat er zulke initiatieven genomen worden, bijeenkomsten worden georganiseerd en dat wij hier ons circulaire steentje aan bij mogen dragen!