Een 9-daagse buitendienststelling met werkzaamheden 24 uur per dag een logistieke en planningsuitdaging? GBN heeft in week 18 twee 9-daagse buitendienststellingen tegelijk gedraaid! Met succes zijn de projecten BBV Veluwe 2018 en BBV West Brabant & Zeeland uitgevoerd.

Strukton Rail heeft middels de kettinghor methode 17 km spoor vernieuwd op het traject Stroe-Apeldoorn. De vrijkomende spoorballast is uit de MFS wagons overgedraaid in FAS wagons en langs het tracé gelost op diverse depotlocaties. Hier heeft Molhoek-CCT de ballast op de transportmiddelen van GBN geladen. Totaal is in de 9-daagse vanaf vijf verschillende depot locaties circa 40.000 ton oude ballast afgevoerd. De ballast is per as naar twee verschillende loswallen getransporteerd en per schip naar GBN Ballast Recycling in Sappemeer verscheept. Daarnaast is er ballast per trein afgevoerd naar Roosendaal. Tijdens het project heeft het projectteam van GBN alle transporten per as en schip verzorgd, de treinen in Roosendaal gelost waar de ballast wordt verwerkt tot grind voor beton, spoor en asfalt toepassingen. Het uitgevoerde werk is onderdeel van BBV Veluwe 2018 welke Strukton Rail Nederland in opdracht van ProRail realiseert. GBN verzorgt hiervoor het transport en de verwerking van ca. 100.000 ton oude spoorballast.

Tegelijkertijd was aan de andere kant van het land een ander team van GBN Ballast Recycling ballast aan het aan- en afvoeren voor de spoorvernieuwing tussen Zwaluwe en Roosendaal. In samenwerking met Swietelsky Rail Benelux heeft GBN we alle transporten over de weg verzorgd, treinen beladen met nieuwe ballast en oude ballast gelost. In totaal is er circa 25.000 ton oude ballast afgevoerd en 25.000 ton nieuwe ballast aangevoerd in samenwerking met de Hoop Bouwgrondstoffen. Het werk is onderdeel van BBV Midden Brabant en BBV West Brabant & Zeeland welke Swietelsky verdeeld over 2018 in opdracht van ProRail uitvoert. GBN verzorgt hiervoor het transport en de verwerking van ca. 100.000 ton oude ballast, en de leverantie van ca. 70.000 ton nieuwe ballast. GBN Ballast Recycling met haar locatie in Roosendaal is hierin de juiste partner voor Swietelsky, mede doordat we de beschikking hebben over een dubbele spooraansluiting: één spoor om de oude ballast te lossen en één spoor om de nieuwe ballast op wagons te laden.

Logistieke dienstverlening op het hoogste niveau, daar zijn we trots op. Op naar de volgende werkplekken!