GBN Advies werkt aan een circulaire en duurzame economie. We werken samen met onze partners en klanten aan de ontwikkeling van plannen om concreet invulling te geven aan circulariteit en duurzaamheid. We vertalen een abstracte doelstelling zoals 50% circulair in 2030 naar een heldere ambitie,  uitvoerbare tussenstappen en concrete, haalbare milestones waarmee u de slag kan.

Onze roots liggen in de realisatie van circulaire grondststofketens. We staan letterlijk met onze voeten in de klei en voeren bijvoorbeeld ook circulaire sloopprojecten uit. Vanuit deze praktijk adviseren we u en kunnen u ook helpen met de realisatie van uw duurzaamheidsplannen. We noemen drie voorbeelden: i. we maken een materialenscan van een gebouw of gebied, waarmee inzichtelijk wordt welke materialen onder welke condities circulair ingezet kunnen worden; ii. we begeleiden de demontage van een gebouw en verzorgen we de verkoop van de gedemonteerde producten bij onze partners; en iii. we begeleiden een circulaire sloop voor de opdrachtgever (directie voering).

Het is ons doel, door te focussen op de onderwerpen van duurzaamheid en circulariteit, bij te dragen aan de verlaging van de wereldwijde CO2 uitstoot en uitputting van grondstoffen. Dit doen wij, zoals u van ons gewend bent, pragmatisch, hands on en ondernemend.

Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Harry Hofman (h.hofman@gbn.nl, 06-29398974) of Martijn in ’t Veld (m.intveld@gbn.nl, 06-21220812).