Op donderdag 17 september vindt de COB zomersessie Circulaire tunnels: circulaire initiatieven plaats. Harry Hofman van GBN Advies vertelt daar over de circulaire initiatieven van GBN. Hij gaat onder meer in op de praktijkervaringen met circulaire slopen: waarom doen we dit, wat zijn de kansen voor wat betreft de materialen, hoe dit te realiseren en wat zijn de kosten en opbrengsten. Daarnaast gaat hij in op initiatieven rond circulaire beton en de circulaire grondstoffen corridor. De zomersessie is een Webinar en start om 10.30 en duurt tot 12.00 uur. Al u de sessie bij wilt wonen, aanmelden kan nog via: https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/ordening-en-waarde/platform-duurzaamheid/zomersessies-circulaire-tunnels