Begin 2017 ontstond het idee om het geasfalteerde fietspad Hoornbloem in Hoorn te vervangen door een duurzaam en circulair alternatief. In samenspraak met een aantal leveranciers is een normloos fietspad ontwikkeld waarbij de bestaande regelgeving ondergeschikt is gemaakt aan de praktische oplossingen. Dit is gedaan om daarmee maximale ruimte te creëren voor diverse noviteiten. Volgens initiatiefnemer Bart Haring van de gemeente Hoorn “een uitgelezen kans om de term duurzaamheid en circulariteit niet alleen in de mond te nemen maar deze in het echt te praktiseren”. Een klein team van interne en externe specialisten heeft het project zorgvuldig voorbereid. En daarbij is men niet over één nacht ijs gegaan. De prefab betonelementen, waarmee het innovatiepad is gerealiseerd, zijn volledig voor dit project uitgedacht en ontwikkeld.

Zo zijn het grind en het zand in de betonelementen vervangen door 100% gerecycled materiaal afkomstig van betonpuin uit de regio Hoorn – onder andere van de sloop van het Westfriesgasthuis -dat geproduceerd is middels het C2CA proces. Hierbij wordt het oude beton weer gescheiden in Circugrind, Circuzand en Circument. C2CA-technology is een samenwerking van GBN Groep B.V. en TuDelft. C2CA-technology werkt aan de ontwikkeling van innovatieve technieken en processen om de materialenkringloop van beton volledig te sluiten, waarbij zowel de grove als fijne fractie wordt verwerkt tot grondstoffen voor de betonsector.

De traditionele staalwapening is volledig vervangen door synthetische vezelwapening. De productie van de kunststofvezels vraagt minder energie waardoor de CO2-prestatie beter is dan die van staal. Bijkomend voordeel voor de producent van de betonelementen is dat de vezels direct in het betonmengsel gedoseerd kunnen worden waardoor er geen productietijd verloren gaat qua aanlevering van geprefabriceerde wapeningsnetten. De feitelijke productietijd kan daarmee dus aanzienlijk worden verkort.

De prefab betonelementen zijn onderling gekoppeld waardoor verzakkingen en wortelopdruk tot het verleden behoren. Daarmee vormt het fietspad ook vanuit de circulaire gedachte een passend antwoord. Immers, de elementen zijn dankzij de flexibele koppeling opneembaar en in voorkomende gevallen op een andere locatie opnieuw inzetbaar. De platen zijn zo uitgedacht dat bij toenemend gebruik van het pad de platen een kwartslag gedraaid kunnen worden en daarmee extra breedte wordt gerealiseerd. Er hoeven dan maar een paar extra platen bijgeleverd te worden..

Met het innovatiepad in Hoorn beschikt de gemeente over een voorbeeldproject dat inmiddels tot ver over de gemeentegrenzen reikt. Een half jaar na de aanleg hebben de gemeente en de partners het innovatieproject geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie zijn diverse verbeterpunten aangereikt om het product verder geschikt te maken voor seriematige productie en bredere toepassing in de markt. Bijzonder is en blijft in het proces dat in de basis concurrerende bedrijven het collectieve belang van samenwerking en innovatiekracht boven het individuele bedrijfsbelang stellen. Met het partnerschap tussen de gemeente Hoorn, GBN, Leicon Verkeersgeleiding en De Hoop Bouwgrondstoffen heeft de gemeente Hoorn op alle fronten lef getoond en aangetoond dat je weloverwogen en in goede harmonie een wezenlijke bijdrage kunt leveren aan de verschillende klimaatdoelen.