Op onze locatie te Stadskanaal is GBN bezig met de demping (sanering) van het Ceresmeer. Hierbij gaan we tevens de het omliggende terrein herinrichten.

Bij de demping van het Ceresmeer verwerken we grond en baggerspecie én werken we het terrein af met een toplaag qua kwaliteit passend bij de lokale achtergrondwaarden. Het terrein rondom het meer zal op hoogte worden gebracht en geëgaliseerd. Hierdoor wordt ons gehele terrein voorbereidt op de toekomstige ontwikkelingen op het perceel.

Voor de realisatie van bovenstaande werkzaamheden kunnen we nog ca. 20.000 – 25.000 m3 grond klasse industrie en/of klasse wonen accepteren en verwerken.

Voor meer informatie over de acceptatie van grond en/of baggerspecie en de eventuele mogelijkheden voor de acceptatie van uw klasse wonen of industrie partij kunt u contact opnemen met Gerben Bergsma via g.bergsma@gbn.nl of via 06 23 23 63 24.