Op het Utrecht Science Park verrijst een glazen toren van 18 verdiepingen met kantoren en laboratoria.

Een technisch hoogstandje. Het nieuwe RIVM/CBG-gebouw voldoet 94 procent aan de duurzame kenmerken van BREEAM-Outstanding. MEET Strukton is de aannemer en verzorgt de bouw en het beheer van het gebouw. In het kader van Samen Sterk voert Strukton Civiel de ondergrondse infrawerkzaamheden uit rondom het RIVM gebouw en verzorgt GBN Groep de circulaire toepassing van de vrijkomende grondstromen.

Wilt u ook gebruik maken van onze circulaire toepassingen van vrijkomende grondstromen dan kunt u contact opnemen met Berrie Klein op telefoonnummer 06 11 11 63 26