In samenwerking met Molhoek-CCT heeft GBN Ballast Recycling voor het project Groningen Spoorzone, zand geleverd voor de aanleg van perrons op station Groningen Europapark. Het geleverde zand is door GBN gewonnen uit de reiniging van oude spoorweg ballast in Sappemeer, die is vrijgekomen uit het project. Het zand voldoet aan de specificaties voor het bouwen van perrons conform het onderwerp voorschrift van ProRail OVS00067-V006 artikel ‘6.4.4 Uitvoeringseisen voor zandperrons met perronkeerwandstukken’. De kwaliteit van het geproduceerde zand voldoet ruimschoots aan de gevraagde specificaties.

Door het hergebruik van het ballast is er geen sprake van uitputting van natuurlijke bronnen en zijn de grondstoffen regionaal beschikbaar. Het draagt bij aan het verminderen van de afvalberg en de uitstoot van CO2. Ze sluit daarmee volledig aan bij de missie van GBN om vrijkomende materialen hoogwaardig op te werken en her te gebruiken.