GBN sloopt in Maastricht de laatste 3 flats voor het project Avenue2. Het totale project bestond uit de sloop van 9 blokken en diverse objecten en met de sloop van deze flats is voor GBN de cirkel rond.

In 2011, bij de start van de bouw van de A2-tunnel heeft GBN al de flats in de tracélijn van de tunnel gesloopt. Alle herbruikbare materialen die toen vrijkwamen heeft GBN hergebruikt in de bouw van de ‘ kringloopwinkel’ Dit gebouw is uitsluitend uit gerecycled materiaal gebouwd. De kozijnen en de gevels van de Avenue2 flats zijn hergebruikt bij de bouw van de ‘kringloopwinkel’

De afgelopen 6 jaar is GBN betrokken geweest met verschillende disciplines voor de realisatie van het Avenue2 project.

GBN Grondbank heeft tijdens het gehele traject gezorgd voor de leverantie van zand en bouwstoffen en de afzet van vrijkomende stromen (verontreinigde) grond.

Zoals bij elk project kwam er tijdens de sloop van de flats en de bouw van de tunnel afval vrij. GBN Afvalmanagement heeft de afvoer van deze afvalstromen gecoördineerd. Door het afval te scheiden bij de bron heeft GBN kansen gecreëerd om deze afvalstromen te reduceren en te verwaarden.

En net als bij het begin van het Avenue2 project is nu aan het einde van het project GBN Projectrealisatie weer aan zet. De laatste 3 flats, welke in de weg staan voor het park boven op de A2-tunnel worden gesloopt. GBN Projectrealisatie voert bij deze sloop het gehele proces uit. Dit houdt in dat GBN ook de asbestsaneringen in de woningen, het breken van het puin in menggranulaat en de afzet van het menggranulaat uitvoert.

GBN heeft met trots aan dit mooie, multidisciplinaire project meegewerkt.

01 Project avenue 2 maastricht tunnel

Project Avenue2 Maastricht

03 kringloopwinkel maastricht circulair avenue 2

Kringloopwinkel Maastricht

01 gewapende grond constructie avenue 2 tunnel

Gewapende grond constructie Avenue 2 tunnel Maastricht