In november 2018 is GBN gestart met de inname van grond in de voormalige zandput van Buitenring Parkstad Limburg (BPL) ter hoogte van de kruising Buitenring / N276 te Brunssum (Merkelbeek).

Hoewel de inname zeer voorspoedig verloopt kunnen we nog steeds partijen grond tot en met klasse industrie accepteren. De grond dient te voldoen voor toepassing in een GBT. Leverantie kan plaatsvinden vanaf heden. Als einddatum voor het project staat September 2019, echter kunnen wij niet garanderen dat we gedurende de gehele periode grond kunnen innemen.

Heeft u een partij die u wilt aanleveren of wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op met Danielle Schols op telefoonnummer 06 51 09 33 73 of via d.schols@gbn.nl