De vulling van de voormalige zandput van Buitenring parkstad Limburg voorloopt zeer voorspoedig. Momenteel zijn wij bezig met het afwerken van de voormalige zandput langs de N276/N300 Buitenring te Brunssum. Het werk wordt de komende week in profiel gelegd waardoor we tijdelijk geen grond kunnen innemen. Medio week 22 zullen we starten met de inname van de laatste partijen grond waarna de zandput afgewerkt kan worden en deze kan worden aangeplant. De laatste partijen grond worden momenteel gemeld en wij verwachten dat we de locatie voor eind juni helemaal vol hebben. Het werk is zeer voorspoedig verlopen en zal voor de beoogde einddatum opgeleverd kunnen worden.

Heeft u nog grond dan kun u contact met ons opnemen voor de laatste reserveringen. De projectleider voor deze locatie is Danielle Schols 06 51 09 33 73