Vanuit het GBN kantoor een mooi uitzicht op het Amsterdam Rijnkanaal. Over dit kanaal varen wekelijks schepen van en naar België (Vlaams Gewest) met diverse grond- en bouwstoffen in opdracht van GBN.

Om de aan- en afvoer tussen Nederland en België te kunnen realiseren heeft GBN zich gespecialiseerd in de import en export van grond en bouwstoffen. GBN verzorgt het hele traject van administratieve handeling van de EVOA tot aan het scheeptransport voor de wal

Met het grensoverschrijdend transporteren van grondstromen tussen België en Nederland heeft GBN zich in korte tijd geprofileerd als pionier in het uitwisselen van grond en bouwstoffen tussen (fluctuerend) vraag en aanbod in Nederland en Vlaanderen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Deurgangsdoksluis/ Medrepair in de haven van Antwerpen. Voor de realisatie van dit project was er een vraag naar asfaltgranulaat. In Nederland was asfaltgranulaat tijdelijk overtollig. GBN deze grondstof aan het project in Antwerpen geleverd vanuit Rotterdam.