Op de locatie Oostersedijk Hatten zijn we de afgelopen week druk bezig geweest met het afvissen van de plas. De reden hiervoor was dat GBN een dijk heeft aangelegd in de plas zodat deze nu uit twee delen bestaat. Eén deel wordt helemaal gevuld met grond en baggerspecie waardoor we daar nu ook fosfaatrijke grond en baggerspecie kunnen accepteren. Vanuit de zorgplicht vanuit de Wet natuurbescherming moesten dan wel de vissen van de ene kant overgezet worden naar de andere kant van de plas die zijn functie als plas behoudt.

De locatie Oostersedijk Hatten is een voormalige zandwinning die GBN ontwikkeld tot een natuurgebied voor meerdere groepen planten en dieren. De locatie is vergund om de volgende stromen te kunnen accepteren :

  • Grond tot en met kwaliteitsklasse Industrie voor GBT
  • Baggerspecie tot en met kwaliteitsklasse B voor GBT
  • Bentoniet zand / slurry tot en met kwaliteitsklasse voor GBT

De Oostersedijk Hattem is vergund voor de tijdelijk opslag van grond. Wij accepteren grond met partijkeuring. Onze locatie is bij uitstek geschikt indien het niet mogelijk is de partij te kwalificeren (conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)) op de locatie van herkomst en/of met spoed afzet gevonden moet worden. Voor de kleinere partijen grond klasse AW2000, klasse Wonen en/of klasse Industrie hebben wij een TOP ingericht. GBN is erkend en gecertificeerd conform de BRL 9335-1.

Wilt u meer informatie over de acceptatievoorwaarden van deze locatie dan kunt u contact opnemen met Bas Verheul op telefoonnummer 06 21 11 78 04 of via b.verheul@gbn.nl