Vanaf 3 juli 2020 is er een geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS  van kracht.

Hierdoor is er meer ruimte ontstaan voor het verantwoord toepassen van grond en bagger in diepe plassen.

Op de locatie Dassenplas te Moerstraten mogen wij hierdoor weer partijen grond en bagger accepteren en toepassen.

De Dassenplas is een voormalig zandwinning en heeft een onbedoeld verdrogend effect op de omgeving. Om deze reden wordt de plas aangevuld en heringericht tot een natuurrijk plas- dras gebied.

Wilt u meer informatie over de acceptatie en leveringsvoorwaarden op deze locatie? Neem dan contact op met Michael Marijnissen op telefoonnummer 06 51 59 58 19