Slim materiaalgebruik, technische innovaties en samenwerking zijn noodzakelijk voor het sluiten van grondstofkringlopen. Met hernieuwde en gerecyclede alternatieven voor traditionele grond- en bouwstoffen maken we verspilling in de keten minimaal en processen rendabeler. GBN investeert en participeert in diverse (inter)nationale projecten en initiatieven om dit te realiseren.

Het innovatieplatform van Strukton Civiel is de kapstok voor technische, duurzame en vooral marktgerichte ontwikkelingen. ‘Alleen door aan te sluiten op de marktbehoefte zijn innovaties van echte waarde’, aldus Eric van Roekel, lid van de Innovatiestuurgroep en tevens directeur van GBN Groep. Een van de pijlers van het platform is Circulariteit. Met het recyclen van beton, spoorballast en asfalt is 100% hergebruik bijna bereikbaar.

Strukton Civiel verbetert de mobiliteit in Nederland met slimme duurzame infrastructuuroplossingen. Daar horen initiatieven bij die bijdragen aan de Nederlandse en Europese doelstelling om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. De civiele specialist zet, samen met andere marktpartijen en kennisinstellingen, grote stappen.

Verstandig slopen

Het recyclen van materialen is de kern van vele nieuwe ontwikkelingen. Grondstofschaarste, maatschappelijke besef en politieke druk zijn dringende signalen om oude gebouwen, wegen en spoorwegen niet zonder meer in afvalstromen af te voeren. Met Verstandig Slopen adviseert GBN beheerders van objecten over kostenefficiënte recycling. Van Roekel: ‘Wij brengen de diversiteit van de afvalstromen in kaart en regelen desgewenst de hele ontmanteling samen met marktpartijen. Ook bemiddelen wij tussen vraag en aanbod. Met als maximaal resultaat: 100% hoogwaardig hergebruik.’

Ketenregisseur

Opvallend is dat een multidisciplinaire benadering voor nieuwbouw vanzelfsprekend is, maar niet voor sloop. ‘De markt voor hergebruik staat nog in de kinderschoenen. Terwijl alleen in geval van ketensamenwerking 100% recycling te bereiken is. Wij zijn steeds meer ketenregisseur om dit proces vlot te trekken. Ook zie ik bewegingen aan de voorkant. Al in de ontwerpfase creëert hergebruik vele nieuwe mogelijkheden. Door direct al secundaire grondstoffen in te zetten, maar ook door met een grondstoffeninventarisatie vooraf de waarde van materialen in het recycleproces te bepalen.’

Europees onderzoeksprogramma

Sloopbeton heeft, bewerkt tot granulaat, met name de wegfundering als bestemming. Maar de aanleg van nieuwe wegen stabiliseert, met als gevolg dat de behoefte aan betongranulaat afneemt. In 2011 ging het Europese onderzoeksprogramma C2CA van start om van afvalbeton hoogwaardig gerecycled beton te produceren. C2CA staat voor Concrete to Cement and Aggregates. Projecten stimuleren de ontwikkeling van milieuvriendelijke en kosteneffectieve procestechnologie om aantrekkelijke alternatieven te bieden voor primaire grondstoffen.

C2CA Technology

Strukton Civiel is vanaf het eerste uur actief deelnemer aan dit programma. De eerste stap is al gezet. In de eigen scheidingsinstallatie in Hoorn komen zand en grind opnieuw beschikbaar ter vervanging van dezelfde primaire grondstoffen. Het grind vindt direct zijn weg in de naastgelegen betonfabriek, het zand wordt elders ingezet. Begin volgend jaar is ook de mobiele variant van deze scheidingsinstallatie operationeel om op projecten, bij de bron dus, de ruwe scheiding van betonpuin uit te voeren.

GBN richtte vorig jaar samen met TU Delft, de initiatiefnemer van het C2CA-programma, C2CA Technology op om dit proces (Advanced Dry Technology) door te zetten en op de markt te brengen. De volgende stap is ook de fijnere fracties van sloopbeton te recyclen. ‘Op laboratoriumschaal weten wij de fractie al te zuiveren en te heractiveren, zodat deze opnieuw bindende eigenschappen krijgt. Het hoogwaardige gerecyclede product is geschikt als vulstof voor nieuw cement. Maart volgend jaar gaan we echt produceren en vanaf dan schalen we op tot industrieel niveau voor commerciële afzet.’ Bekijk de website