Slim Saneren

Bij een bodemverontreiniging wordt vaak snel aan het ‘ergste’ gedacht: het volledig verwijderen van de verontreinigde grond, en het terugplaatsen van schone grond. Dat is niet altijd nodig. Vaak zijn er alternatieven te vinden die goedkoper en eenvoudiger te realiseren zijn. Wij bieden U daaruit de beste oplossing: dat noemen we Slim Saneren.

Dat kan slimmer!

Slim Saneren van GBN staat voor een integrale benaderingswijze: we zien grondverontreiniging niet als een losstaand probleem dat moet worden opgelost, maar als verschijnsel waarop altijd meerdere factoren van invloed zijn. De functie van de grond, een toekomstig bestemmingsplan, de mogelijkheden om ter plekke te reinigen dan wel te isoleren, het perspectief om grond te mogen recyclen volgens het Besluit Bodemkwaliteit. Door al deze factoren mee te wegen in het zoeken naar een oplossing, brengen we de meest effectieve en kostenbewuste aanpak in beeld.

Totale ontzorging

GBN kan u alle zorgen en werkzaamheden rond een verontreiniging uit handen nemen: onderzoek, advies, vergunningen, meldingen, uitvoering en evaluatie. Bij grote (bouw)projecten voeren wij het projectmanagement rond een sanering, waarbij wij gewend zijn aan werken in een bouwteam, met andere partijen en met strakke planningen. Voordeel: u hebt te maken met een partner die uw taal spreekt en uw situatie kent.

Voor wie?

Of uw aanvraag een groot dan wel klein gebied betreft, of dat u uw aanvraag doet als particulier, overheid of bedrijf: dat maakt voor ons geen verschil. Doordat GBN thuis is in afval- en grondstromen in de breedste zin, is onze organisatie erop ingericht om elke vraag snel en efficiënt te verwerken. Uw belang, een vlotte oplossing, staat voorop. Dus werken we snel en zonder onnodige overlast.

Gecertificeerd

Uiteraard kunt u rekenen op een aanpak die valt binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving. GBN is in bezit van het BRL 7000 certificaat om grondsaneringen uit te mogen voeren. Onze medewerkers zijn gecertificeerd om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen. Aangezien de eisen vanuit de wet- en regelgeving steeds verder worden aangescherpt, zijn deze certificeringen van groot belang.

Vragen? Bel!

GBN helpt u graag om uit alle saneringsmogelijkheden de juiste te kiezen. Daarbij geloven we in maatwerk: uw vragen over kosten, tijd en uitvoering kunt u dan ook het best persoonlijk bespreken. Daarvoor maken wij graag een afspraak met u. U bent van harte welkom.

Kenmerken Slim Saneren:

  1. Integrale benadering
  2. Denken in alternatieven en kostenbewuste oplossingen
  3. Van deelopdracht tot volledige ontzorging
  4. Uitvoering volgens wettelijke richtlijnen en eisen
  5. Gecertificeerde medewerkers
  6. Inzetbaar in bouwteam
  7. Optimale controle over tijd, kwaliteit en budget
  8. Oplossing transparant en traceerbaar
  9. Gebaseerd op 15 jaar ervaring in afval- en restromen