Maatwerk in Projecten

Uw bouwterrein herbergt meer waarde dan u op het eerste gezicht misschien zou vermoeden. De oplossingsrichting vraagt alleen om veel kennis en expertise. Deze kennis en expertise koppelen we aan een zorgvuldige projectrealisatie. Hiermee behouden de vrijkomende materialen hun waarde. Wij bieden U daarmee het beste: dat noemen we een waardevolle projectoplossing.

Waarde herkennen

Binnen veel projecten zijn, direct zichtbaar of onzichtbaar, waardevolle materialen aanwezig. Deze materialen bevinden zich in verharding- en/of funderingsconstructies, in gebouwen of objecten en in de bodem in de vorm van grondstromen. Onze expertise is deze materialen te herkennen en deze met behoud van waarde uit projecten te winnen. Dit doen wij in de vorm van circulaire slopen, grondverbetering, gebiedsontwikkeling en met onze grondstoffenrecycling. Op deze manier draagt de waarde van deze materiaalstromen positief bij aan de realisatie van uw project.

Betrouwbare regie

De processen waarbij de materiaalstromen vrijkomen maken vaak integraal onderdeel uit van het totale proces en tijdsschema. Een strakke regie en goede communicatie maken een betere voortgangsbewaking mogelijk en verbeteren de efficiency van het project. Deze regie is bij ons in vertrouwde handen.

Vragen? Bel!

GBN helpt u graag om samen met u te kijken waar de kansen liggen in uw project. Daarbij geloven we in maatwerk: uw vragen over kosten, tijd en uitvoering kunt u dan ook het best persoonlijk bespreken. Daarvoor maken wij graag een afspraak met u. U bent van harte welkom.