Hoge Bergse Bos

Bergschenhoek

Vervanging leeflaag en verduurzaming van het terrein en recreatieve invulling aanbrengen

De voormalige strotlocatie Hoge Bergse Bos bestaat uit vier stortheuvels (A, B, C, D). Begin jaren 90 is de stortplaats gesloten en in gebruik genomen als recreatiegebied. Bij sluiting van de stortlocatie is een afdeklaag aangebracht bestaande uit gebiedseigen materiaal (veen en klei). Het in stand houden van de afdeklaag van de stortheuvels in het gebied is onderdeel van de nazorgverplichtingen.

In 2015 heeft Staatsbosbeheer aan GBN het Design, Build en Maintenance – contract gegund. Binnen dit contract heeft GBN de volledige leeflaag op de heuvel vervangen en verduurzaamd. Daarna is de recreatieve invulling van de heuvel teruggebracht. Zo hebben we nieuwe beplanting aangebracht (bosplantsoen) en een mountainbike-parcours inclusief techniekpark gebouwd. Voor de bereikbaarheid zijn toegangswegen, parkeerplaatsen en voet- en fietspaden aangelegd.

GBN verzorgd de nazorg en het onderhoud van alle aangelegde onderdelen in het project tot medio 2025.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Martin Jorritsma via 06 51 95 00 43.