Circulaire spoorballast

Reinigingsinstallaties in Roosendaal en Sappemeer

Met gecertificeerde reinigingsinstallaties in Roosendaal en Sappemeer (bereikbaar per schip, as en trein) vervaardigt GBN nieuwe hoogwaardige producten voor diverse toepassingen uit oude spoorwegballast. Deze spoorwegballast komt vrij bij vernieuwingsprojecten van de Nederlanderse Spoorwegen.

Voorkoming van uitputting en uitstoot

Spoorballast nieuw leven geven

Door de oude spoorballast te reinigen en een nieuw leven te geven, is er geen sprake van uitputting van natuurlijke bronnen (steengroeven). Bovendien voorkomen we hiermee uitstoot van C02, Nox en stikstof afkomstig van het winnen en transporteren uit groeves in Noorwegen, Schotland en andere productielanden.

Spoorballast keer op keer opnieuw inzetbaar

Reinigingssysteem maakt spoorballast 100% circulair

De gereinigde ballast zet GBN primair in bij nieuw aan te leggen of te vernieuwen spoorwegen. De circulair geproduceerde spoorballast voldoet aan alle technische eisen conform de SPC-00033. Dit is een producteis van ProRail bij (ver)nieuwbouw. Bijkomend voordeel is dat er minder stofvorming ontstaat bij de verwerking op de projectlocatie dan bij ballast uit de groeve, omdat wij de ballast wassen.

Andere toepassingen

Beton, asfalt en MEER

Het geproduceerde zand en grind dat uit de installatie vrijkomt, wordt hergebruikt in beton, bomensubstracties en asfaltconstructies. Onze circulaire productiewijze is uniek. Het proces draagt bij aan het verminderen van de afvalberg en de uitstoot van C02. Het sluit daarmee volledig aan bij de missie van GBN om vrijkomende materialen hoogwaardig op te werken en hergebruiken.

Locatie Roosendaal

GBN.
Samen sterk.

Meer weten over circulaire spoorballast? Neem dan contact op met ons via ballast@gbn.nl of 030 240 72 41

Vraag offerte aan

Dit doen we ook!

Circulair beton

Circulaire bouwstof