Cementgebonden producten

Wanneer grondstromen of industriële reststoffen op zichzelf niet in aanmerking komen voor een hoogwaardig hergebruik, dan biedt GBN uitkomst door deze in specifieke samenstelling om te zetten tot een kwalitatieve secundaire bouwstof. De producten die voortkomen uit dit proces van immobilisatie zijn uitstekend geschikt als funderingsmateriaal voor de aanleg van wegen of bijvoorbeeld bedrijfshallen. Maar ook wordt het materiaal geproduceerd voor de aanleg van gewapende grondconstructies. Zo geeft GBN ook laagwaardige reststoffen een nieuw leven.

“Door onze ketenaanpak benutten we alle kansen om materiaalstromen optimaal te verwaarden en kosten binnen uw project te besparen.”